Kontakty - výbor klubu


Radomil Fait
739 832 266, radomil.fait@muzeum-dolniujezd.cz 
- předseda klubu

Jan Černý
734 405 404, jan.cerny@muzeum-dolniujezd.cz 
- místopředseda klubu, správce budovy

Mgr. Miluše Vopařilová
605 884 460, miluse.voparilova@muzeum-dolniujezd.cz
- vedoucí archivářka-knihovnice

Josef Kladivo - ml.
739 312 407, 
josef.kladivo@muzeum-dolniujezd.cz
- vedoucí propagace (webové stránky, Facebook, plakáty, obecní noviny) 

Zděněk Holub
605 355 211
- archivář-knihovník, propagace (obecní noviny - rubrika Historie obce)

Ing. Stanislav Hladík
728 771 010

- člen výboru

Zdenek Král
737 638 199 

- hospodář klubu

Jana Švecová
- archivářka-knihovnice

Eva Jiskrová
- archivářka-knihovnice

Josef Klouda
- archivář-knihovník

Jan Juza
- předseda kontrolní komise, propagace (obecní noviny - rubrika Historie obce)

Michal Kabrhel
- člen kontrolní komise

Václav Rubek
- člen kontrolní komise