Kontakty - výbor klubu


Výbor klubu

Předseda: Radomil Fait
                   
739 832 266, radomil.fait@muzeum-dolniujezd.cz 
Místopředseda: Jan Černý
                            734 405 404, jan.cerny@muzeum-dolniujezd.cz 
                            - správce budovy
Členové: Ing. Stanislav Hladík 
                Josef Kladivo ml.
                Jana Švecová

Archivář-knihovník:

Předseda: Mgr. Miluše Vopařilová
                    605 884 460, miluse.voparilova@muzeum-dolniujezd.cz 
Členové: Zdeněk Holub (605 355 211), Eva Jiskrová, Josef Klouda, Jana Švecová, Vojtěch Večeře


Propagace

Vedoucí: Josef Kladivo ml. 
                 739 312 407, josef.kladivo@muzeum-dolniujezd.cz
                 - webové stránky, Facebook, plakáty, obecní noviny
Členové: Zdeněk Holub, Jan Juza
                - obecní noviny rubrika Historie obce


Hospodář

Zdeněk Večeře


Kontrolní komise

Předseda: Jan Juza
Členové: Michal Kabrhel, Václav Rubek