Ohlédnutí - Přednáška OD MNICHOVA K OSUDNÉMU BŘEZNU

02.05.2019

V pátek 26. dubna 2019 jsme k 80. výročí okupace Československa pořádali přednášku „OD MNICHOVA K OSUDNÉMU BŘEZNU 1939“ Mgr. Jana Hrubeckého, člena Československé obce legionářské a Muzea východních Čech v Hradci Králové. Necelá čtyřicítka přítomných posluchačů vyslechla v hostinci „U Koruny“ zajímavé vyprávění o bojích čs. armády a stráže obrany státu za republiku na sklonku její samostatnosti. Přednáška byla doplněna mnoha fotografiemi a trvala více než dvě hodiny. Součástí besedy byla malá výstava prvorepublikových zbraní. Všichni zúčastnění ocenili poutavé a poučné vyprávění, které oživilo a doplnilo poznatky o okupaci Československa v roce 1939.