V letošním roce nás opustili...

19.12.2020

VZPOMÍNÁME

Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka z. s. 
roce 2020 opustilo několik členů

JOSEF TMĚJ ze Sebranice

Zemřel 14. srpna 2020, členem Klubu byl od roku 2004. Podílel se na dokončovacích pracích před otevřením muzea. Byl známým genealogem, sbíral pohlednice, poštovní známky s tematikou přírody a umění. Byl také sběratelem drobné grafiky, ex libris, ale i souborů grafiky velkých formátů Maxe Švabinského nebo Alfonse Muchy.

*

BOŽENA LÁZNIČKOVÁ z Dolního Újezda

Zemřela 24. října 2020, členkou Klubu byla od roku 2003. Do roku 2012 vykonávala funkci účetní a pokladní. Účastnila se také přípravy výstav a nových expozic.

*

BOHUMILA HORÁČKOVÁ z Dolního Újezda

Zemřela 2. prosince 2020, členkou Klubu nebyla, ale přesto vypomáhala v muzeu při službách.


Všichni jmenovaní přispěli k prezentaci Klubu i muzea a za to jim patří veliký dík.

Čest jejich památce