Informace pro návštěvníky muzea v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19

24.05.2021

Vážení návštěvníci,
od
10. 5. 2021 je MUZEUM opět OTEVŘENO.

Návštěvnická kapacita je však omezena tak, aby na 1 osobu připadalo 15m² vnitřní plochy. 

Od 31. 5. 2021 jsou UMOŽNĚNY skupinové prohlídky pro 10 osob.

Návštěvníci mezi sebou musí dodržovat rozestup alespoň 2 metry, nejde-li o členy jedné domácnosti. 

Ve vnitřních prostorech muzeí a galerií je nutné mít nasazený respirátor.

Na Vaši návštěvu se těší členové Klubu oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka z.s.