Vernisáž výstavy „VESNICE“ fotografie Jindřicha Štreita

26.06.2019

Dne 16. června 2019 ve 14.00 hod byla v Regionálním muzeu vesnice v Dolním Újezdě zahájena výstava „Vesnice“ fotografie Jindřicha Štreita. Úvodem zazpívali a zahráli žáci ZUŠ s učitelkami Mgr. Anetou Kučerovou a Bc. Petrou Kubátovou Šiškovou. Následoval Jakub Kmošek, žák profesora Jindřicha Štreita FPF SLezské univerzity v Opavě, který přiblížil svého učitele. Potom vystoupil starosta obce Miloš Vrabec. Nakonec svoji výstavu představil sám fotograf Jindřich Štreit. Úvodem kladně zhodnotil přípravu jeho výstavy. Dále uvedl myšlenku, že muzeum na vesnici je jejím srdcem a znalost historie je předpokladem budoucnosti.

Návštěvníci výstavy obdivovali fotografie, které dokumentují život na venkově a obyvatele českých vesnic z osmdesátých let.