Ohlédnutí - Vánoční výstava 2018 - „Od Adventu až po Tři krále“

21.12.2018

Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka z. s. pořádal v Regionálním muzeu vesnice v Dolním Újezdě ve dnech 15. a 16. prosince 2018 vánoční výstavu.

Na výstavě se více než šedesát návštěvníků seznámilo s obvyklými zimními pracemi, vánočními zvyky, přípravou tradičních jídel a štědrovečerním stolováním na vesnici v minulém století.

Pro děti byla připravena tvůrčí dílnička s možností nazdobit si perníčky, vyrobit vánoční ozdoby nebo dárky pro své blízké. Dospělí ochutnali svařené víno nebo vánoční punč, k zakousnutí byla vánočka a vánoční cukroví.

Děkujeme řezbářům Bohumíru Andrlovi, Antonínu Vltavskému, Františku Malému a perníkářce Ivě Liškové za předvedení svého umění a Daně Karlíkové za ukázku výrobků z včelího vosku.

Děkujeme také všem členům i nečlenům Klubu, kteří tuto výstavu připravili a pořádali. Poděkování patří také dárcům, kteří přispěli finančně, upekli vánočky a vánoční cukroví, věnovali vánoční stromky a zapůjčili betlémy a ostatní materiál k výstavě.