Ohlédnutí - Velikonoce v muzeu 2019

19.04.2019

Velikonoční výstavu v Regionálním muzeu připravila na neděli 13. dubna 2019 kulturní komise Dolní Újezd společně s Klubem oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka z. s.. Pořadatelé děkují všem, kteří se podíleli na její přípravě a organizaci: členům kulturní komise, členům Klubu oživení historie, pracovníkům obce a panu Makovskému za zajištění občerstvení. Veliké díky patří všem řemeslníkům, vystavovatelům a žákům ZUŠ, ZŠ a MŠ za kulturní program. Zdařilé výstavě přispělo nejen počasí, ale i hojná účast návštěvníků.

Ještě jednou všem děkujeme a těšíme se na další výstavy v Regionálním muzeu v Dolním Újezdě.