Vernisáž výstavy JAK BÝVALO V KOZLOVĚ

20.05.2019

Dne 4. května ve 14.00 hod. byla v muzeu zahájena výstava „Jak bývalo v Kozlově“. Úvodem se představili žáci z místní ZUŠ. Potom vystoupil starosta obce Miloš Vrabec a akademický sochař Tomáš Vejdovský seznámil návštěvníky s výstavu. Uvidíte cca 200 fotografií, poskládaných do 9 kapitol: Úvod, Práce, Stavení, Stalo se, Kozlováci, Počasí, Vodstvo, Zábava a Osobnosti a hosté. Ke každé fotografii je vysvětlující popis, většinou s časovým údajem. Nejstarší fotografie jsou z r. 1895, 1902 a 1907. Výstava tak stručně nastiňuje historii mnoha let jedné malé nádherné české vesnice a jejích šikovných obyvatel.