Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


8B. Kříž (Jiříkov)

V Jiříkově se nachází jen jeden kříž. Objekt je obehnán dřevěným plotem. Na hlavním bloku je vyryt nápis: Vy všickni, kteříž jdete cestou pozorujte a vizte jestli bolest jako bolest má. Ger 1, 12.

Poslední restaurátorské práce na kříži provedl v roce 2019 restaurátor Petr Rejman.