obec Chotěnov

ADRESA
Obecní úřad Chotěnov 
Chotěnov 23
570 01 Litomyšl

EMAIL
obec.chotenov@seznam.cz

WEB
www.chotenov.cz 

STAROSTKA
Jitka Boštíková


POČET OBYVATEL (2023)
133

ROZLOHA
4,00 km²

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
494 m n. m.

O obci

Chotěnov je nejmenší obcí Mikroregionu. Rozkládá se na západním okraji svitavského okresu, 10 km jihozápadně od Litomyšle, ve vazbě na chráněné území Toulovcových maštalí. Součástí obce je osada Olšany.


Historie obce

Celá oblast tohoto území byla již obydlena v době hradištní doby slovanské. Poprvé se lokalita připomíná v listině vratislavického biskupa Přeclava z Pogorelly z roku 1347. Ves tehdy připadala biskupovi, rychtou náležela k Vidlaté Seči. Olšany patří k nejstarším obcím v regionu. Historický vývoj obcí území Novohradska byl podstatně ovlivněn trasami středověkých obchodních komunikačních stezek mezi Poličkou, Vysokým Mýtem a Luží, a zakládáním obcí komunitou litomyšlských premonstrátů, které přivedl do Litomyšle kolem roku 1141 Jindřich Zdík. Právě do tohoto období spadá založení Olšan. Roku 1167 je probošt vyšehradský Hroznata daroval litomyšlským premonstrátům.

Vesnice Olšany později připadla k panství novohradskému na rozdíl od Chotěnova, který patřil k litomyšlskému zámku. V roce 1850 po zrušení vrchnostenské správy a zřízením okresů obě obce přešly pod politický okres Litomyšl. Následně došlo ke spojení obcí Olšan a Chotěnova, které trvá dodnes.

Ekonomický potenciál v obci je zastoupen minimálně, a to pouze provozem farmy živočišné výroby ZD Dolní Újezd. Většina obyvatel vyjíždí za prací mimo obec, převážně v rámci litomyšlského regionu.

V roce 1997 byla schválena urbanistická studie obce a na jejím základě byl vypracován plán obnovy vesnice, který chce vytvořit podmínky pro kvalitnější rozvoj života na vesnici, pro rozvíjení místních kulturních tradic a pro obnovu hospodářství, staveb i krajiny. Z programu obnovy je nejdůležitější návrh na výstavbu 40 rodinných domků v krásné lokalitě, aby obec navrátil do přibližného stavu před II. světovou válkou řádově na 390 obyvatel. Realizována byla oprava kulturního domu, celková oprava kapličky v Olšanech, oprava komunikací, rekonstrukce elektrického vedení, výstavba dětského hřiště, v obci je plynofikace od Jarošova. Připravuje se napojení vodovodu na nový vysoce kvalitní vody v Olšanech, kde dříve býval dvorec, se dnes nachází pěkný hostinec s příjemným posezením.

Chotěnovem prochází značená cykloturistická trasa „Krajem Smetany a Martinů“ do Toulovcových maštalí. V katastru obce se nachází chráněné území pod návrším Golgota a oblast jezírka v lesním porostu na Lhotkách. 

Foto z obce