obec Horní Újezd

ADRESA
Obecní úřad Horní Újezd
Horní Újezd 1
570 01 Litomyšl

EMAIL
starosta@horniujezd.cz 

WEB
www.horniujezd.cz 

STAROSTKA
Mgr. Marie Horváthová Janoušková


POČET OBYVATEL (2023)
398

ROZLOHA
7,74 km²

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
425 m n. m.

O obci

Obec Horní Újezd se nachází 10 km jižně od Litomyšle. Tvoří ji pět částí od západu k východu, a to Cikov, Podlubníček, u Kulturního domu, Krásnoves a Víska. Všechny místní části se nacházejí v příčných údolích a na jejich přilehlých svazích, ústících do hlavního údolí říčky Desinky.


Historie obce

Horní Újezd tvořil původně společenskou sídelní jednotku s Dolním Újezdem, nazývanou Újezd. Tento název se poprvé vyskytuje v listině krále Vladislava I. z roku 1167, zatím jako pojmenování širšího zdejšího území. Teprve potom začíná jeho vlastní osidlování. Právě přeměnu lesů na zemědělskou půdu představuje postava rozsévače zobrazená ve znaku Horního Újezda. Sídlo jménem Újezd se také vyskytuje v dokumentu z roku 1347. Jako samostatný se Horní Újezd uvádí v podkladech z roku 1548 a zejména v roce 1680, kdy stejně jako v Sousední obci Poříčí zde bylo ohnisko selského povstání na Litomyšlsku. Z cikovského Ležákova mlýna pochází slavná postava tohoto povstání - mlynář Lukáš Pakosta. Na mlýně je umístěna pamětní deska a samotný mlýn je současným majitelem udržován v původní podobě.

K pamětihodnostem obce patří "fialový pramen" v Cikově, s upraveným rybníčkem a sochou Panny Marie z roku 1893, dále pramen Barborka s pomníčkem v údolí Lubenského potoka, který se uprostřed obce vlévá do Desinky. K památkám v obci patří také pomník padlých 34 místních občanů v I. světové válce a škola z roku 1910 s deskou místního legionáře Švece. Dále je to kaple na Krásnovsi z roku 1894 a skupina pěti mohutných prastarých "Veských líp" s křížem. Veské lípy byly v roce 2004 vyhlášeny jako památné stromy.

Obec je dnes typicky venkovské sídlo zemědělského charakteru. Většinu pozemků užívá zemědělské družstvo, obec obhospodařuje 32 ha lesa. Pracuje zde několik drobných podnikatelů. V Horním Újezdě byla obnovena tradice ochotnického spolku. Obecní úřad a kulturní komise vydávají "Hornoújezdský zpravodaj", zajišťují kulturní akce v obci (dětský den, karneval, mikulášskou besídku, místní srandahry). Místní složky pořádají plesy, taneční zábavy, fotbalová a nohejbalová utkání, cvičení v posilovně a motokrosové závody. Obec získala v roce 2002 modrou stuhu za společenský život v krajském kole Vesnice roku.

V centrální části obce se nachází budova kulturního domu s obecním úřadem, knihovnou, pohostinstvím s večerním provozem, prodejna smíšeného zboží a v části Krásnoves mateřská škola. V roce 2004 byla v obci provedena plynofikace. Všechny uvedené zajímavosti spolu s krásnou přírodou, zejména v údolí Lubenského potoka s řadou citlivě udržovaných rázovitých vesnických stavení, Vás vybízejí k návštěvě Horního Újezda.  

Foto z obce