obec Lubná

ADRESA
Obecní úřad Lubná
Lubná 327
569 63 Lubná

EMAIL
obec@lubna.cz 

WEB
www.lubna.cz 

STAROSTA
Josef Chadima


POČET OBYVATEL (2023)
939

ROZLOHA
19,85 km²

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
495 m n. m.

O obci

Obec Lubná se nachází na okraji Českomoravské vrchoviny mezi městem Poličkou a Litomyšlí v nadmořské výšce 690 m n. m. Rozkládá se na úbočích protilehlých svahů, obklopena lesy a lány polí, údolím protéká Lubenský potok.

V současné době zde žije 960 obyvatel. Obcí prochází značená cyklostezka "Krajem Smetany a Martinů". Dominantou obce je kulturní památka - kaple sv. Anny a památná lípa, jejíž stáří je přes 600 let.


Historie a současnost obce

První zmínky o obci Lubná jsou od roku 1167, kdy kníže Vladislav II. daroval klášteru litomyšlskému mimo jiné vsi i okrsek na Lubném se všemi lukami a celý les od řeky Desná až k řece Svratce. V roce 1347 byla osada Lubná přidělena kapitule litomyšlské.

Traduje se, že název obce lubná vznikl ze slova lub, které ve slovanských jazycích označovalo kůru stromů. V naší obci bývalo hodně dubů a lip a z jejich dřeva se vyráběly luby k sítům. Proto se ve střední části praporu a znaku objevuje síto. V dolní části jsou znázorněny bílé vlny s dřevěnými došky, neboť ve zdejším potoce, který protéká obcí, plavalo velké množství ztrouchnivělé kůry. V horní části jsou umístěny 3 lilie - symboly Trojice Boží.

Naši předkové již v polovině 19. století usilovali o zachování určité symboliky obce, a proto dali zhotovit mosazné razítko, kde je v "pečetním" poli vyobrazena pravděpodobně Nejsvětější trojice.

Na základě návrhů p. Velebného z Ústí nad Orlicí byly symboly obce Lubná v roce 2003 schváleny. Dekret s povolením užívat obecní znak a prapor převzali osobně dne 6. 6. 2003 starostka obce Zdeňka Švecová a 1. místostarosta obce ing. Josef Boštík od předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR p. Zaorálka a místopředsedkyně pí Němcové.

Slavnostní svěcení symbolů obce se uskutečnilo v kapli sv. Anny dne 19. 6. 2004. Matkou praporu byla schválena paní Marie Košňarová, za kmotry byli: Otec biskup Kajnek, hejtman Pardubického kraje ing. Roman Línek, starostka obce Lubná Zdeňka Švecová a za SDH Jan Vomáčka.

V první polovině 19. století proslavila naši obec Kajetánčina huť, která vznikla díky nápaditému myšlení našich obyvatel. Pod vedením najatých odborníků se výrobky zdejší sklárny vyvážely do Španělska, Holandska, i daleké Ameriky. Jako palivo posloužilo velké množství dřeva napadeného kůrovcem a z různých polomů z místních lesů. Dle pověsti byl ve zdejší huti vyroben lustr pro kapli sv. Anny. Po několika opravách osvětluje naši kapli dodnes.

Obec Lubná je od roku 1991 zapojena do soutěže Program obnovy venkova a dosáhla v ní řadu úspěchů: 1996 - modrá stuha za společenský život, 2000 - bílá stuha za práci s mládeží, 2001 - první místo v okresním kole "knihovna roku", 2002 - čestný diplom za vzornou knihovnu v krajském kole, 2004 - modrá stuha za společenský život a 2006 - zlatá stuha za vítězství v krajském kole.


Návštěvníkům procházejícím obcí nebo jejím okolím jistě neujde, kolik křížků - božích muk, soch či sousoší je zde postaveno a tím také spjato s osudy mnoha lidí.V zimě je tu možnost lyžování, převážně na běžkách. Ubytování nabízí penzion U Roušarů, občerstvení pohostinství Skalka a Huntovna. Víceúčelové zařízení Skalka nabízí prostory pro sportovní soustředění, salonky pro společenské oslavy a halu vhodnou pro různé výstavy.

V obci je zdravotní středisko s ordinací praktického, dětského a zubního lékaře, výdejna léků, kino, pošta, II. stupeň základní školy, mateřská škola a dům s pečovatelskou službou.

Každoročně se v Lubné koná florbalový turnaj Dona Bosca, hasičská soutěž "Putovní pohár obce Lubná", Lubenská šťopička, vánoční výstava, rozsvícení vánočního stromu a další.

Srdečně Vás zveme na návštěvu do Lubné

Foto z obce