obec Makov

ADRESA
Obecní úřad Makov
Makov 113
570 01 Litomyšl

EMAIL
starosta@obecmakov.cz 

WEB
www.obecmakov.cz 

STAROSTA
Ing. Tomáš Vopařil


POČET OBYVATEL (2023)
339

ROZLOHA
6,90 km²

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
430 m n. m.

O obci

Obec Makov leží na úpatí Českomoravské vrchoviny 10 km západně od Litomyšle. První písemná zmínka o Makovu je z roku 1349, jeho počátky však sahají do konce prvního tisíciletí, jak napovídá jeho jméno, odvozené od planého máku. Jména odvozená od přírodních názvů patří totiž k nejstarším. Dalším důkazem může být nález kamenné sekery a rytířské ostruhy.

Dominantou Makova je kostel svatého Víta s věží vysokou 42 m. Kostel pochází z počátku druhého tisíciletí, jak lze usoudit i z jeho zasvěcení sv. Vítu, jednomu z nejstarších patronů celého křesťanského světa. O této stavbě se zmiňují dobové zprávy již za vlády posledních Přemyslovců. Původně románská stavba byla několikrát přestavována. V roce 1999 byl zhotoven nový krov a střecha, opravena omítka a provedena nová fasáda. Makovský kostel patří také k nemnoha stavbám, které se mohou pochlubit freskou na zdi, jejímž autorem je Mikoláš Aleš. Svatý Vít, jemuž je kostel zasvěcen, je prezentován na obecním znaku individuálním atributem - kohoutem. Při vytvoření praporu byla využita symbolika prvních vrchností vsi - pánů z Potštejna.

Mezi slavné rodáky patřil Jan Lenoch, významný český politik přelomu 19. a 20. století. V seznamu obyvatel Makova lze také nalézt předky Vincence Makovského, slavného sochaře.

Počtem obyvatelstva i domů převyšoval Makov všechny vesnice západní části pozdějšího litomyšlského okresu po celá staletí až do počátku první republiky. Podle dostupných informací měla obec nejvyšší počet obyvatel (659) v roce 1869. Pozdější úbytek obyvatel je zaviněn odchodem lidí do měst za prací.

V obci se nachází mateřská škola, základní škola s 1. - 5. ročníkem, Sokolovna (kulturní dům), Hasičský dům se společenskou místností, prodejna smíšeného zboží a pohostinství poskytující základní občerstvení, statek Bulvovi, který nabízí prodej mléčných výrobků a projížďky na koních.

Obcí Makov prochází neznačená cykloturistická trasa z Růžového paloučku do Toulovcových maštalí.

Foto z obce