obec Morašice

ADRESA
Obecní úřad Morašice
Morašice 96
569 51 Morašice

EMAIL
starosta@morasice.cz 

WEB
www.morasice.cz 

STAROSTA
Pavlína Jarešová


POČET OBYVATEL (2023)
753

ROZLOHA
12,42 km²

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
355 m n. m.

O obci

Morašice leží zhruba 6 km západně od Litomyšle. Historie obce sahá až do XII. století. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1145, kdy jakýsi pan Oneš předal její část premonstrátům, kteří přišli do Litomyšle. Kromě Morašic jim věnoval také Lažany a Říkovice. Historickou vazbu na nedalekou Litomyšl potvrzuje další písemný záznam z roku 1157 a 1167, kdy litomyšlský klášter získal pozemky a les tzv. "Mokřenice" a zemi na Kačí hoře. Oba názvy dosud existují, a sice les "Mokř" a část vsi "Kaučina". Kdybychom se mohli nějakým kouzlem přesunout na chvilku do XIII. století, viděli bychom řadu zajímavých věcí, mj. také tvrz a rotundu, které tu stály roku 1226. Rotunda existovala po dlouhá staletí a čas ji odvál až v roce 1834, kdy musela být zbourána. Ještě dnes tu najdeme kostel sv. Petra a Pavla z r. 1321. Tehdy ovšem nebyl tak velký jako ten současný, v jehož věži bijí dva zvony - velký z roku 1542 (12q) a jeho menší kolega, vážící "pouhých" 5,6 centů.

Morašice jsou rodištěm několika významných osobností, jakými byli kupř. Jaroslav Šejnoha, čs. vyslanec a velvyslanec v řadě zemí od vzniku samostatné republiky až do roku 1948. Byl osobním přítelem Tomáše G. Masaryka a Edvarda Beneše a jeho choti Hany. Dále odtud pocházel účastník protirakouského povstání z r. 1848 a zakladatel muzea ve Vysokém Mýtě Karel Richter a nelze opomenout poslance do zemského sněmu z roku 1902 Františka Dostála.

Rovněž Lažany mají své důležité osobnosti. Na domě č. 2 je deska italského legionáře Františka Tobka, hrdiny zahraničního čs. vojska. Odtud pocházel i emigrant Václav Klejch, známý tiskař českých "špalíčků", který roku 1705 uprchl s rodinou do Žitavy, kde neúnavně pracoval pro rozšíření české knihy ve vlasti.

Okolí Morašic je ideální pro rodinné výlety a turistické výšlapy. Zajímavá procházka se nabízí krajinou podél potoka Fiala směrem na jih k jezírku, opředenému prastarými bájemi a pověstmi. Obcí prochází značená trasa pro cyklisty "Krajem Smetany a Martinů"; známý je i nedaleký Růžový palouček, který navzdory své dramatické minulosti přináší do celého kraje pocit klidu a odpočinku.

Morašice, Lažany a Říkovice jsou plynofikovány. V Morašicích je v činnosti čistička odpadních vod. Ve vesnici Morašice funguje zdravotní středisko, ve kterém má ordinaci obvodní a dětský lékař. Rodiče malých dětí mají k dispozici mateřskou školu. Starší žáci navštěvují plně organizovanou základní školu, v jejíž budově má pobočku i základní umělecká škola Dolní Újezd. Je zde mnoho využití pro děti po vyučování až do večerních hodin ve školním klubu a jeho četných kroužcích s různým zaměřením.

Občané mají možnost nakoupit zboží v prodejně potravin. V provozu je v současné době jedna restaurace a jedno občerstvení na hřišti. Z firem prosperující STAVITELSTVÍ JOKEŠ, s.r.o. a několik živnostníků v různých oborech. Nejvíce lidí zaměstnává Zemědělské družstvo Růžový palouček.

Zájmovou činnost zastupuje TJ Sokol Morašice, zejména oddíl kopané, SDH Morašice, Myslivecké sdružení Morašice, kulturní skupina Up z.s. Morašice, která zajišťuje charitativní koncerty Hudba pomáhá.

Foto z obce