obec Široký Důl

ADRESA
Obecní úřad Široký Důl
Široký Důl 100
572 01 Polička

EMAIL
obec.sirokydul@seznam.cz 

WEB
www.sirokydul.cz 

STAROSTA
Pavel Krejsa


POČET OBYVATEL (2023)
409

ROZLOHA
6,02 km²

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
512 m n. m.

O obci

Široký Důl se nachází na území okresu Svitavy a náleží pod Pardubický kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Polička. Obec se rozkládá asi 20 km západně od Svitav a 5 km severozápadně od města Polička. Z celkové katastrální plochy zabírá orná půda 51%, 1/5 katastru obce je osázena lesním porostem a méně než 1/3 zabírají louky.

První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1269. Název je dán její polohou a je jediný v České republice. Původně byla vesnice rozdělena mezi dvě panství (Litomyšlské a Poličské).

Dominantu obce tvoří gotický kostel sv. Jana Křtitele z roku 1347, který je zapsán v seznamu kulturních památek. K architektonickým historickým památkám patří velmi zachovalá polygonální stodola s doškovou střechou a soubor zděných statků čtvercového typu.

V obci byla vybudována plynofikace, veřejný vodovod, sběrný dvůr a kanalizace.

Pro děti školního věku je v obci zřízena základní škola prvního stupně, pro využití volného času slouží knihovna, sportovní a dětské hřiště.

Obec je členem Spolku pro obnovu venkova, svazku Kraje Smetany a Martinů, svazku obcí AZASS, SMSV Poličsko, Mikroregionu Poličsko a Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka. Obec protíná cyklotrasa s odpočívadlem a mapou zajímavostí.