obec Vidlatá Seč

ADRESA
Obecní úřad Vidlatá Seč
Vidlatá Seč 86
570 01 Litomyšl

EMAIL
vidlata.sec@worldonline.cz 

WEB
www.vidlatasec.cz 

STAROSTA
Jaroslav Renza


POČET OBYVATEL (2023)
304

ROZLOHA
6,1 km²

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
426 m n. m.

O obci

Obec Vidlatá Seč se nachází v lesnatém prostředí Českomoravské vrchoviny.

První zmínka o Vidlaté Seči je z roku 1120 v Kosmově Kronice české. Vidlatá Seč byla klášterní vsí kláštera litomyšlského. Když Karel IV. zřídil v roce 1344 v Litomyšli biskupství, připadla obec v roce 1347 biskupovi. Kolem Vidlaté Seče procházela kdysi obchodní Trstěnická stezka od Makova k Chotěnovu.

Obecní knihovna byla zřízena roku 1902. V roce 1795 se začalo v obci poprvé vyučovat a budova současné školy byla postavena v roce 1875. Od roku 1930 je přes obec zavedena pravidelná autobusová linka Litomyšl - Jarošov. V roce 1935 byl postaven obecní hřbitov.

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založen v březnu až květnu 1886, když vyhořelo stavení č. p. 38. První motorovou stříkačku koupila obec v roce 1937. V roce 1990 byla zakoupena požární stříkačka.

Jednotné zemědělské družstvo bylo založeno v roce 1949 a od roku 1950 začali společně hospodařit do té doby soukromě hospodařící rolníci.

K památkám Vidlaté Seče patří kaple zasvěcená Panně Marii ze 17. století. Nynější podoba je z roku 1771. Uprostřed vesnice se nachází pomník obětem z 1. světové války věnovaná rodákovi - vrchnímu strážmistrovi Františku Famfulíkovi.

V obci působí několik drobných podnikatelů, je tu kulturní dům, základní škola pro 1. - 4. třídu a prodejna potravin.

Vidlatou Sečí prochází značená cykloturistická trasa "Krajem Smetany a Martinů" směrem na Jarošov a Dolní Újezd. 

Foto z obce