Aktuálně


Dne 24. listopadu proběhla v sokolovně vánoční výstava. Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka z.s. prezentoval v levé části vestibulu betlém a vánoční zvyky a obyčeje.

Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka z.s. pořádal u příležitosti 17. listopadu - státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii dne 8. listopadu 2019 v Hostince U Koruny přednášku Mgr. Radka Gálise, novináře a fotografa z Českých Budějovic a Jiřího Kopřivy, předsedy Konfederace politických vězňů České republiky pobočky Litomyšl....

Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka z.s. pořádal v pátek 25. října 2019 oslavu u příležitosti 15. výročí otevření Regionálního muzea vesnice v Dolním Újezdě. Pan Zdeněk Holub a Ing. Josef Kladivo seznámili pozvané účastníky oslav s historií Klubu oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka z.s. a Regionálního muzea vesnice....

Dne 16. června 2019 ve 14.00 hod byla v Regionálním muzeu vesnice v Dolním Újezdě zahájena výstava „Vesnice“ fotografie Jindřicha Štreita. Úvodem zazpívali a zahráli žáci ZUŠ s učitelkami Mgr. Anetou Kučerovou a Bc. Petrou Kubátovou Šiškovou. Následoval Jakub Kmošek, žák profesora Jindřicha Štreita FPF SLezské univerzity v Opavě, který...

Dne 4. května ve 14.00 hod. byla v muzeu zahájena výstava „Jak bývalo v Kozlově“. Úvodem se představili žáci z místní ZUŠ. Potom vystoupil starosta obce Miloš Vrabec a akademický sochař Tomáš Vejdovský seznámil návštěvníky s výstavu. Uvidíte cca 200 fotografií, poskládaných do 9 kapitol: Úvod, Práce, Stavení, Stalo se, Kozlováci, Počasí, Vodstvo,...

V pátek 3. května odpoledne jsme se vydali na výlet. V Kamenci za Poličkou nás uvítal přítel našeho klubu pan Jan Procházka, dlouholetý sběratel strojů zemědělské techniky, především stabilních motorů na pohon obilních mlátiček, čističů obilí, šrotovníků atp. Nejstarším exponátem je stabilní benzinový motor fy Lange Drnholec z r. 1910. Kromě toho...

V pátek 26. dubna 2019 jsme k 80. výročí okupace Československa pořádali přednášku „OD MNICHOVA K OSUDNÉMU BŘEZNU 1939“ Mgr. Jana Hrubeckého, člena Československé obce legionářské a Muzea východních Čech v Hradci Králové. Necelá čtyřicítka přítomných posluchačů vyslechla v hostinci „U Koruny“ zajímavé vyprávění o bojích čs. armády a stráže...

Velikonoční výstavu v Regionálním muzeu připravila na neděli 13. dubna 2019 kulturní komise Dolní Újezd společně s Klubem oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka z. s.. Pořadatelé děkují všem, kteří se podíleli na její přípravě a organizaci: členům kulturní komise, členům Klubu oživení historie, pracovníkům obce a panu Makovskému za...

Pod tímto názvem Klub oživení historie Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka z. s. pořádal v pátek 12. října 2018 v 18 hodin přednášku Mgr. Jiřího Junka, ředitele Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Stovka přítomných posluchačů vyslechla v hostinci "U Koruny" zajímavé vyprávění z cesty z Moskvy na Sibiř. Čtyřčlenná výprava se v srpnu 2017 vydala na 9...